Pracovně lékařské služby

Naše ordinace praktického lékaře poskytuje pracovně lékařské služby dle vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Poskytujeme:

  • vstupní a výstupní prohlídky,
  • preventivní a mimořádné preventivní prohlídky.

Ke každé prohlídce je žadatel povinen se dopředu telefonicky či emailem objednat u zdravotní sestry a přinést s sebou:

  • žádost zaměstnavatele,
  • výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře,
  • průkaz pojištěnce,
  • přesnou finanční částku dle ceníku výkonů.