Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto krokem udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je MUDr. Zdeňka Kovalčíková, Masarykova 900, 735 14  Orlová-Lutyně, IČO: 60337541 (dále jen „správce“).

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s vyplněním povinných polí rezervačního formuláře, dále v souvislosti s vyplněním povinných polí objednávky k očkování apod. Konkrétně bude správce zpracovávat: Jméno a příjmení, email, telefonní kontakt a případně datum narození.

Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze v ordinaci registrovaných pacientů. Osobní údaje obdržené prostřednictvím web formulářů od osob, které nejsou pacienty ordinace budou bezprostředně smazány.

 Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem následného kontaktování pacienta, s ohledem na požadovanou službu.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je tento Váš souhlas. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Poskytnutí osobních údajů není z Vaší strany nikterak povinné.

Doba zpracovávání osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat do doby, kdy udělený souhlas odvoláte.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu sestra@kovalcikovazdenka.cz. . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.