Ceník výkonů

 

Vstupní, výstupní prohlídka pro zaměstnavatele 800 Kč
Závodní preventivní péče 800 Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu – vstupní 800 Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu – následné 400 Kč
Vyšetření k profesním průkazům 600 Kč
Vyšetření k zbrojnímu průkazu 800 Kč
Potvrzení v zájmu fyzické osoby 400 Kč
Vystavení lázeňského návrhu 700 Kč
Posudek o bolestném 700 Kč
Posudek k pojistné události 700 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 400 Kč
Aplikace vakcíny nehrazené ze zdrav. poj. 300 Kč
Kopie 1 stránky na žádost pacienta   10 Kč

všechny ceny jsou uvedeny s DPH